Projekt Lépe připraven do života (lpdž)

Poslání

 • Posláním projektu je kompenzace negativních zkušeností dětí z minulosti a jejich zanedbání, posílení jejich sociálních a osobnostních kompetencí prostřednictvím cíleného osobnostně sociálního výcviku, rozvojem kvality každodenní práce na rodinných skupinách, doplněním praktických informací do života, tréninku samostatného života mimo ústavní zařízení a podpory volnočasových aktivit. Trénink a podpora samostatného života využívá kapacity cvičných a startovacích bytových jednotek a také prázdnin u klientů od 17 let jako času volna, kdy jim můžeme poskytnout adekvátní svobodu, po které prahnou a zároveň odpovědnost. Tímto působením dochází k osvojení si dříve nezvládnutých dovedností či překonání bariér bránících dalšímu rozvoji. Důsledkem rozvoje osobnosti klienta je prevence selhání klientů zapojení se do společnosti po odchodu z DD.

Cíle projektu

 • Základním cílem projektu je komplexní rozvoj osobnosti dětí a dospívajících žijících v dětském domově v Dolních Počernicích (dále jen DD), který jim má pomoci k jejich úspěšnější adaptaci ve společnosti po odchodu ze zařízení.

Jeho dílčí cíle jsou:  

 • sebepoznání a podpora zdravého sebevědomí

 • trénink volních vlastností

 • rozvíjení komunikačních dovedností

 • zvyšování odolnosti vůči zátěži

 • získání reálného náhledu životní situace a orientace ve světě

 • osvojení schopnosti pracovat s informacemi

 • získání pracovních návyků

 • vytváření sítě spolupracujících organizací pro budoucí spolupráci v oblasti posilování pracovních návyků klientů

 • vytváření sítě spolupracujících organizací pro budoucí spolupráci v oblasti tréninku samostatného života (ubytování, poradenství, asistence)

 • rozvoj pedagogických znalostí, dovedností a kooperace vychovatelů

 • získání zkušenosti úspěchu a prožití nových zážitků při aktivním trávení volného času jako prevence patologických jevů

Koncepce projektu

Projekt aktuálně zahrnuje šest složek:

 • A. Kvalitní každodenní práce na rodinných skupinách

 • B. Supervize a další vzdělávání pedagogů

 • C. Osobnostně sociální výcvik klientů

 • D. Praktické informace do života

 • E. Trénink a podpora samostatného života

 • F. Doplňkové aktivity

LPDŽ 2013

WORKSHOPY: 

 • Finanční gramotnost 10.3.

 • Uplatnění na trhu práce 23. - 24. 3

 • Právní minimum 6.4. 

 

LPDŽ 2012

„Projekt Lépe připraven do života byl v roce 2012 finančně podpořen Nadačním fondem Albert .“

 • Díky této podpoře mohl být nastartován proces týmové supervize pro pedagogy jednotlivých rodinných skupin.

 • Tyto prostředky byly dále využity na podporu individuální volnočasové aktivity dětí mimo prostředí DD. Rozvoj individuálních zájmů. Ukotvení návyku aktivního trávení volného času s výhledem na založení pozitivních vlastností a návyků nezbytných pro budoucí úspěšné pracovní uplatnění. Příležitost k navázání vztahů mimo DD. Prevence patologických vlivů prostředí komunity klientů. (Volnočasové, zájmové kroužky, doučování, kurzy).

Přehled realizovaných výjezdů zaměřených na osobnostně sociální rozvoj v roce 2012

Termín výjezdu

15.-17.6.2012

27.-30.9.2012

9.-11.11.2012

Poskytovatel

Alter Ego

Alter Ego

Alter Ego

Místo konání

Bezdědice u Bělé pod Bezdězem

Praha /Kutná Hora

Těšitelův mlýn u Kutné Hory

Náplň a cíle výjezdu

Úvodní seznamovací a motivační víkendové setkání týmu poskytovatelů s klienty. Počáteční práce se sebereflexí a hodnotovým systémem účastníků.

Zaměření se na jednotlivce. Cílem setkání bylo vystavit klienty různým situacím a aktivitám, jejichž dopad není ovlivněn nastavením refernční skupiny.

Náplní setkání byla simulace reality trhu práce a následně trhu služeb, na kterém si klienti mohli nacvičit hospodaření s prostředky, které za práci získali.

Termín výjezdu

27.8.-1.9.2012

21.-23.9.2012

12.-14.10.2012

Poskytovatel

Prázdninová škola Lipnice

Prázdninová škola Lipnice

Prázdninová škola Lipnice

Místo konání

Rakovice

Medonosy - Osinalice

Medonosy - Osinalice

Náplň a cíle výjezdu

Úvodní seznamovací a motivační víkendové setkání týmu poskytovatelů s klienty. Počáteční práce se sebereflexí a hodnotovým systémem účastníků. Podpora otevřené komunikace ve skupině.

Setkání bylo zaměřeno na podporu aa prohloubení zdravé spolupráce a komunikace ve skupině. Posilování respektu klientů k vnějším autoritám a systémům pravidel.

Další práce na schopnosti spolupráce a otevřené komunikace v rámci skupiny účastníků. Soustředění se na detekci a popis "silných a slabých" stránek každého  klienta.

Účast v grantových řízeních

Občanské sdružení spolupracovalo s DDDP na přípravě projektu pro podání do grantového řízení Nadačního Fondu Albert do grantové výzvy k 20. 4. 2012 a k 19. 12. 2012.

Vzhledem k omezeným finančním možnostem nadace a velkému počtu žadatelů, nebylo možné projekt v prvním kole podpořit.

                                                                                                                                              

LPDŽ 2011

Na přelomu 2010/2011 byla rozpracována koncepce LPDŽ do 5 složek:

            A. Kvalitní každodenní práce na rodinných skupinách

            B. Osobnostně sociální výcvik klientů

            C. Praktické informace do života

            D. Trénink a podpora samostatného života

            E. Doplňkové aktivity

Z realizovaných aktivit:

 • Výuková akce zaměřená na finanční gramotnost, které se zúčastnilo 15 dětí od 14 let výš 5. 10. 2011.Pro tři z nich následoval cyklus víkendových výjezdů realizovaný os. Mikuláš. Jedná se o vzdělávací program sociálních dovedností a finanční gramotnosti „Správná šance“, který proběhl od října do prosince 2011

 • Příprava pro vstup na trh práce – tréninkový program obsahující přednášku, praktický nácvik a následně realizace pracovního pohovoru s možností nástupu na brigádu do hotelu Accor Ibis na Náměstí republiky.

 • Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v roce 2011 nebylo možné realizovat výjezdy zaměřené na osobnostně sociální rozvoj.

 

Účast v grantových řízeních

Ve spolupráci s DDDP byly podány granty na získání finančních prostředků na hrazení finančních nákladů projektu LPDŽ.

 

Občanské sdružení podalo projekty: do 2. kola grantového řízení Nadace Táta a Máma a ENG BANK FOND NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM. Vzhledem k omezeným finančním možnostem nadací, nebylo možné projekt podpořit.

 

Občanské sdružení také spolupracovalo s DDDP na přípravě projektu pro podání do grantového řízení Nadačního Fondu Albert. Projekt Lépe připraven do života byl v tomto grantovém řízení finančně podpořen Nadačním fondem Albert. A to částkou 120 000 Kč.

                                                                                                                                                                                                                         

LPDŽ 2010

Projekt byl realizován formou víkendových výjezdů. Program je určen klientům od 12 let do odchodu z ústavní výchovy. S ohledem na jejich potřeby byli tito klienti rozděleni do dvou cílových skupin podle věku (12 – 15; 16 +). Jejich věku byla přizpůsobena vybraná témata, forma, metody a náročnost jednotlivých aktivit.

 

Výjezdy realizované

v roce

2010:

9.4. - 11.4.

   
Zbraslavice

MLADŠÍ

"Rozmarýna"o.p.s.

 

 

Bc. E. Königsmarková                   

 

 

Mgr. V. Purková

Albrechtice

STARŠÍ

P. Kužela - prezident

hospodářské komory ČR

 

 

" DROP IN"    PhDr. I. Douda

4.6. - 6.6.

 

 

Sedlec - Prčice

MLADŠÍ

" Rozmarýna" o.p.s.

 

 

Bc. Königsmarková

 

 

Mgr. David Pešek

Nový Rybník

STARŠÍ

" Rozmarýna" o.p.s.

 

 

S. Kunc

 

 

Mgr. V. Purková

 

 

"OVB" M. Chlad

 

 

L. Báča

1.10. - 3.10.

 

 

Těšitelův Mlýn u Kutné Hory

MLADŠÍ

" Alter ego"

Zbraslavice

STARŠÍ

Barevný svět dětí

 

Kontakt

Občanské sdružení Více radosti

vice.radosti@gmail.com

Národních hrdinů 1
190 12 Praha 9

IČ: 266 68 483


M. Lněnička + 420 602 873 693
J. Řezbová + 420 725 113 464
J. Halama + 420 725 113 482

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode