Podpora výtvarných aktivit

Výtvarná a keramická dílna více radosti v DDDP se snaží podporovat kreativitu dětí a jejich schopnost adaptovat se ve společnosti. Postupné dovybavení a další úpravy výtvarné a keramické dílny, probíhají během celého roku. Výtěžek z prodaných výrobků získávají po stržení výrobních nákladů přímo autoři výrobků. Děti tak získávají zkušenost, že čistý zisk je jiný, než prodejní cena výrobku. Získaly zážitek finančního ohodnocení za vlastní práci. Což kromě kreativity může posílit i jejich pracovní návyky.

 

2012

 • Termíny otevření dílny byli letos uzpůsobovány možnostem dětí a pedagogů, kteří se jim věnují.

 • V červnu došlo k vyplavení keramické dílny a byly nutné akce na její znovu upravení.

Prodejní výstavy:

 • Velikonoční výstava v rámci Velikonočních inspirací pořádaných městskou částí Praha – Dolní Počernice. Proběhla 24. 3. – 25. 3. 2012

 • Prodejní stánek v rámci Běhu Babího léta DDDP. Proběhla  8. 9. 2012

 • Prodejní stánek v rámci akce Babí léto v Dolních Počernicích. Proběhla 15. 9. 2012

 •  Vánoční výstava v rámci Netradičních Vánoc pořádaných městskou částí Praha – Dolní Počernice. Proběhla 1. 12. 2012

 • Vánoční výstava v rámci Rozsvícení Vánočního stromu v ZŠ Jesenice u Prahy. Proběhla 6. 12. 2012

 • Jarmarky s Albertem v prodejně Albert v Průhonicích u Prahy. Proběhly 8. 12. 2012

 • Vánoční výstava v rámci Vánočního trhu v ZŠ. Proběhla 12. 12. 2012

 • Vánoční výstava v rámci Vánočního trhu v ZŠ. Proběhla 13. 12. 2012

2011

 • Dílna byla v roce 2011 otevřena každou středu od 14:00 do 19:00 hodin, pro děti, které do ní chtěly přijít. Mimo to se konaly předem domluvená tematická odpoledne zaměřená na různé výtvarné aktivity.

 • Byl vytvořen facebookový profil kde jsou publikovány fotky výrobků dětí a katalogem výrobků dětí zveřejňovány informace o akcích.

Děti se v rámci dílny účastnily i několika prodejních výstav:

Děti na svých výrobcích pracují jak v rámci výtvarného ateliéru, tak ve svém volném čase. Autoři si sami určují cenu, na kterou si svého výrobku cení. Zisk z prodaných výrobků jde po odečtení výrobních nákladů přímo jejich autorům.

 • Velikonoční prodejní výstava výstava výrobků v rámci akce Městské části Praha Dolní PočerniceVelikonoční inspirace“ Proběhla 9. - 10. 4. 2011

 • Trh v Jesenici u Prahy k dětskému dni. Proběhla 3. 6. 2011

 • Vánoční prodejní výstava v rámci vánočních trhů ZŠ Jesenice u Prahy. Proběhla 1.12. 2011

 • Vánoční výstava, byla součástí akce Netradiční Vánoce v Dolních Počernicích. Proběhla 3. - 4. 12.

 • Prodejní stánek v rámci Vánočních trhů v ZŠ Říčany. Proběhla13. 12.

 • Sparťanský Ježíšek prodejní stánek. Proběhl 20. 12.

 • 15. Ročník Zahradní slavnosti v Dolních Počernicích . Proběhla 17. 9. 2011

           

2010

Úprava prostor keramické dílny a výtvarného ateliéru v DDDP

 • Úprava prostor keramické dílny a výtvarného ateliéru probíhala průběžně od dubna do září 2010. Jejím cílem bylo zpříjemnit dětem z DDDP a jejich kamarádům prostředí, kde mohou trávit svůj volný čas, relaxovat, rozvíjet svou kreativitu, učit se spolupráci s vrstevníky.  dětí a jejich schopnosti adaptovat se ve společnosti. Cílem těchto aktivit s využitím výtvarných a pracovních technik s uplatňováním arteterapeutických a ergoterapeutických prvků je stimulace dětí, které často přicházejí z prostředí, které nebylo dostatečně podnětné.

 • Na všech aktivitách souvisejících s úpravou dílen se podílely samy děti. Vyzkoušely si škrábání zdí i jejich malování, poznaly, co vše je potřeba udělat, než je možné nalakovat nábytek, jak se zatloukají hřebíky, k čemu je hmožděnka a další praktické dovednosti. Při těchto činnostech jim pomáhali členové o.s., pracovníci a dobrovolníci z řad přátel DDDP. Všem za jejich pomoc děkujeme.

Vánoční výstava 4. – 5. 12. 2010

 • Vánoční výstava byla součástí akce Netradiční Vánoce v Dolních Počernicích. V rámci této události byla uspořádána i dvoudenní prodejní výstava výrobků dětí z DDDP. Výtěžek z prodaných výrobků získali po stržení výrobních nákladů přímo jejich autoři. Děti tak mohly získat zkušenost, že čistý zisk je jiný, než prodejní cena výrobku a uvědomit si cenu vynaložené práce. Navíc získaly zážitek zaslouženého finančního ohodnocení za vlastní práci. Což kromě kreativity může posílit také jejich pracovní návyky a ohleduplnost vůči věcem.

 • Děti se podílely nejen na výrobě předmětů, pomáhaly také s přípravou výstavních prostor, při realizaci výstavy a následném úklidu a celé akci. Vyzkoušely si, jaké je to nabízet své zboží, komunikovat s milými i s náročnými zákazníky, vyslechnout pochvalu i kritiku své práce.

 • Děkujeme dětem, za jejich aktivní účast. Děkujeme také členům o.s., zaměstnancům a dobrovolníkům z řad přátel DDDP, kteří se podíleli jak na přípravě, tak na samotné realizaci výstavy. Děkujeme také všem návštěvníkům, kteří přišli autory podpořit pochvalou či koupí vánočního dárku. Bez Vás všech by výstava nemohla tak úspěšně proběhnout.

Kontakt

Občanské sdružení Více radosti

vice.radosti@gmail.com

Národních hrdinů 1
190 12 Praha 9

IČ: 266 68 483


M. Lněnička + 420 602 873 693
J. Řezbová + 420 725 113 464
J. Halama + 420 725 113 482

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode